• Wyniki za 2019 rok

    Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie opublikowany 26 lutego 2020 po sesji giełdowej.