• P4 - Raport za trzeci kwartał 2020

    Skonsolidowany raport za kwartał trzeci 2020 roku dla Play Communications S.A. i jej jednostek zależnych zostanie opublikowany 4 listopada 2020 roku po sesji giełdowej.