Rada Dyrektorów

Rada Dyrektorów Play Communications S.A.

Thomas Reynaud

Chairman of the Board of directors

Thomas Reynaud został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 18 listopada 2020 r., jest Dyrektorem Generalnym Grupy iliad. W 2007 roku dołączył do iliad, z zadaniem strukturyzacji wzrostu Grupy. Początkowo pełnił funkcję Szefa ds. Rozwoju Działalności, następnie w 2008 roku został Dyrektorem Finansowym, a w 2010 roku Starszym Wiceprezesem. Od maja 2018 r. jest Dyrektorem Generalnym Grupy. Thomas rozpoczął karierę w Nowym Jorku w 1997 roku. Następnie został Dyrektorem Zarządzającym ds. Sektora Telekomunikacji i Mediów w Société Générale, gdzie doradzał europejskim przedsiębiorstwom w zakresie rozwoju ich działalności, w tym iliad w czasie pierwszej oferty publicznej jej akcji. Jest członkiem Zarządu Fundacji Mozaïk, aktywnie wspiera stowarzyszenie ScholaVie, prowadzące kampanie na rzecz pozytywnej edukacji szkolnej, a także jest partnerem kilku innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze rolno-spożywczym. Pasjonat historii, a zwłaszcza rewolucji francuskiej, Thomas jest absolwentem szkoły biznesu HEC (Paryż) i Uniwersytetu Nowojorskiego.

Nicolas Jaeger

VICE-CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nicolas Jaeger został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 18 listopada 2020 r., jest Dyrektorem Finansowym Grupy iliad. Z iliad jest związany od 2007 roku, pełniąc najpierw funkcję Szefa Działu Relacji Inwestorskich, a następnie Skarbnika Grupy, został Dyrektorem Finansowym. Od maja 2018 r. jest Dyrektorem Finansowym Grupy, odpowiedzialnym również za rozwój działalności. Przed dołączeniem do iliad, Nicolas pracował przez pięć lat w Crédit Agricole CIB, jako Analityk Kredytowy, a następnie jako Menedżer ds. Relacji odpowiedzialny za sektor TMT. Jest członkiem Zarządu TRM (Telecom Réunion Mayotte). Jest absolwentem szkoły biznesu EDHEC i posiada tytuł magistra finansów Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Andrzej Klesyk

Chairman of the Audit Committee

Andrzej Klesyk został mianowany członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. W latach 2007‑2015 zajmował również stanowisko prezesa zarządu PZU SA. Był partnerem w The Boston Consulting Group w Warszawie, prezesem zarządu Banku Inteligo w Warszawie oraz partnerem w McKinsey & Co. w Londynie. W latach 1989-1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W roku 1991 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował dla Kidder, Peabody, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł MBA w Harvard Business School oraz tytuł magistra ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem Europejskiej Rady Doradczej Harvard Business School, członkiem Geneva Association, członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych.

Dominik Libicki

Dominik Libicki został mianowany członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 8 października 2019 r. Posiada 25-letnie doświadczenie w telekomunikacji oraz w mediach. Ostatnio był członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje (CIO) w Kulczyk Investments S.A. Wcześniej pełnił przez ponad 13 lat funkcję prezesa zarządu w spółce Cyfrowy Polsat S.A.. Był także wice-prezesem zarządu Polkomtel sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Pan Libicki pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Posiada tytuł magistra inżynierii ochrony środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Maxime Lombardini

Maxime Lombardini został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 18 listopada 2020 r., jest Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów iliad. Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w grupie Bouygues, gdzie pełnił kolejno funkcje Sekretarza Generalnego TPS (telewizji satelitarnej), Dyrektora ds. Rozwoju TF1 i Dyrektora Generalnego TF1 Production. Następnie, od 2007 do 2018 roku, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Grupy iliad. W dniu 21 maja 2018 r. Maxime został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów iliad. Od 16 marca 2020 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów, współpracując z Xavierem Niel. Maxime jest absolwentem Sciences Po Paris i ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego na Uniwersytecie Paris II.

Andrzej Olechowski

Andrzej Olechowski został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Dr Olechowski jest także przewodniczącym rady nadzorczej Banku Handlowego, a od 2002 r. jest członkiem rady nadzorczej spółki Euronet. Zasiada także w Międzynarodowych Radach Doradczych Macquarie European Infrastructure Funds. Od 29 listopada 2016 r. sprawuje funkcję członka Rady Powierniczej ECFR (European Council on Foreign Relations). W latach 1993 – 1995 był ministrem spraw zagranicznych, w roku 1992 ministrem finansów, zaś w latach 2000 i 2010 kandydował w wyborach na Prezydenta RP. Dr Olechowski studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, na której to uczelni otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych, zaś od 2011 r. jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu handlu międzynarodowego i polityki zagranicznej.

Camille Perrin

Camille Perrin została członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 18 listopada 2020 r. Camille jest Dyrektorem ds. Marketingu Grupy iliad. Przed dołączeniem do iliad w 2008 roku, Camille rozpoczęła swoją karierę w Sara Lee, by następnie pracować przy tworzeniu start-upu specjalizującego się w druku cyfrowych zdjęć online. W 2001 roku przeniosła się do sektora telekomunikacyjnego, gdzie zajmowała kolejne stanowiska kierownicze w działach marketingu LibertySurf, Tiscali i Alice. Camille ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu marketingu na Uniwersytecie Paris Dauphine.

Shahrzad Sharvan

Shahrzad Sharvan została członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 18 listopada 2020 r., jest również Szefem Działu Prawnego Grupy iliad. Na tym stanowisku jest odpowiedzialna za prowadzenie wszystkich korporacyjnych spraw Grupy. Jest również Sekretarzem Zarządu iliad oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Nominacji, a także zajmuje się kwestiami zarządzania i zgodności z regulacjami Grupy. Shahrzad rozpoczęła swoją karierę w Lovells LLP, przed dołączeniem do iliad w 2009 roku. Zanim w 2018 roku została mianowana Zastępcą Szefa Działu Prawnego, zajmowała różne stanowiska w Dziale Prawnym iliad. Shahrzad jest prawnikiem z uprawnieniami do wykonywania zawodu i posiada tytuł DJCE nadany w Montpellier, ukończyła także podyplomowe studia z zakresu prawa spółek i podatków na Uniwersytecie Paris II oraz posiada tytuł magistra finansów szkoły biznesu ESCP (Paryż).

Nicolas Thomas

Nicolas Thomas został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 18 listopada 2020 r., jest również Dyrektorem Operacyjnym i członkiem Zarządu iliad Italia - włoskiej spółki należącej do Grupy iliad. Z Grupą iliad współpracuje od ponad dziesięciu lat. W 2016 roku z powodzeniem przyczynił się do uzyskania zgody organów UE na wejście Grupy na włoski rynek telefonii komórkowej w ramach pakietu naprawczego zaproponowanego Komisji Europejskiej. Od tego czasu zwiększał on know-how i wiedzę specjalistyczną Grupy w zakresie prowadzenia działalności, inwestowania i innowacji na rynku włoskim. Przed objęciem stanowiska w iliad Italia, Nicolas uczestniczył w uruchomieniu działalności Grupy iliad w zakresie telefonii komórkowej we Francji oraz wniósł wkład w jej rozwój, treść i działalność zakupową. Nicolas był wcześniej konsultantem w Roland Berger (Paryż), co poprzedziła praca w Unibail-Rodamco. Nicolas jest absolwentem szkoły biznesu HEC (Paryż).