Struktura udziałowa

100%Play Communications S.A.

Struktura na dzień 31 października 2019

Udziałowiec Liczba
akcji
% udział w
kapitale
liczba głosów na WZA % głosów
na WZA
Play Communications S.A. 100% 100%
 • Play Communications S.A.

  Liczba akcji

  -

  Udział w kapitale zakładowym

  100%

  Liczba głosów na WZ

  -

  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

  100%

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Łączna potencjalna liczba emitowanych akcji wynosi 258 500 000 (wyemitowanych oraz autoryzowanych).